Finkorniga färgade akrylpulver som kallas även akryl pigment.